Tryk på

Oplysninger i henhold til § 5 i den tyske telemiddellov (TMG)

pianini Edutainment ApS
Peter Bangs Vej 17
DK 7600 Struer

Reg. no. 41009071

Represented by:
Maia Wiest

Contact

Phone: +49 176 71235013
E-mail: info@pianini.app

EU's tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Our e-mail address can be found above in the site notice.

Tvistbilæggelsesprocedurer for et forbrugervoldgiftsnævn

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbydere er vi ansvarlige for eget indhold på disse websteder i henhold til stk. 7, Sect. 1 German Telemedia Act (TMG). I henhold til §§ 8-10 i den tyske telemiddellov (TMG) er tjenesteudbydere dog ikke forpligtet til permanent at overvåge indsendte eller lagrede oplysninger eller til at søge efter beviser, der tyder på ulovlige aktiviteter.

De juridiske forpligtelser til at fjerne oplysninger eller til at blokere brugen af oplysninger er uanfægtede. I dette tilfælde er ansvar kun muligt på det tidspunkt, hvor man får kendskab til en specifik lovovertrædelse. Ulovligt indhold vil blive fjernet straks, når vi får kendskab til det.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse websteder, og vi kan derfor ikke garantere for indholdet. Udbydere eller administratorer af linkede websteder er altid ansvarlige for deres eget indhold.

De linkede websteder var blevet kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for oprettelsen af linket. Der blev ikke konstateret ulovligt indhold på tidspunktet for oprettelsen af linket. En permanent overvågning af indholdet af de linkede websteder kan ikke pålægges uden rimelige indikationer på, at der er sket været en overtrædelse af lovgivningen. Ulovlige links vil blive fjernet straks, når vi får kendskab til dem.

Copyright

Indhold og kompilationer, som udbyderne har offentliggjort på disse websteder, er underlagt tysk ophavsretlige love. Reproduktion, bearbejdning, distribution samt enhver form for brug uden for rammerne af af ophavsretsloven kræver en skriftlig tilladelse fra forfatteren eller ophavsmanden. Downloads og kopier af disse hjemmesider er kun tilladt til privat brug.
Den kommercielle brug af vores indhold uden tilladelse fra ophavsmanden er forbudt.

Tredjeparters ophavsretlige love respekteres, så længe indholdet på disse websteder ikke stammer fra udbyderen. Bidrag fra tredjeparter på dette websted er angivet som sådanne. Hvis du imidlertid bemærker overtrædelser af ophavsretsloven, bedes du informere os herom. Sådant indhold vil blive fjernet med det samme.

Ved at bruge vores side anerkender du, at du har læst og forstået vores Databeskyttelse.